fbpx
 • Tillid

  – Vi tilstræber at opbygge tillidsfulde relationer.

 • Kvalitet

  – Vi sikrer dig, at du får en kompetent og omfattende rådgivning.

 • Tryghed

  – Vi tilstræber at gøre mødet personligt og i en uformel tone, så du kan føle dig tryg.

 • Samarbejde

  – Vi tilstræber at involvere dig i hele processen. Det er nemlig dig, som er i fokus.

Fagområder

Testamente

Testamente

Et testamente sikrer dig at arven tilfalder dem, du ønsker. Det gælder uanset om du lever alene, er samlevende eller gift. Når du ikke har oprettet et testamente, så vil arven blive fordelt efter Arveloven, som ikke tager hensyn til moderne familierelationer, papirløse ægteskaber og sammenbragte børn.

Et testamente giver mulighed for at tilgodese dem du ønsker og begrænse arven til andre.

Ægtepagt

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller, som kan oprettes før eller efter indgåelse af ægteskabet. Følgende aftaler er gyldige ved oprettelse af en ægtepagt:

 • Særeje.
 • Deling af pensionsordninger
 • Gaver mellem ægtefæller
Børnetestamente

Børnetestamente

Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem I som forældre ønsker skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, såfremt I skulle gå hen og dø inden jeres børn fylder 18 år.

Uskiftet bo

Samtykke til uskiftet bo

Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort.

Læs mere om uskiftet bo her.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer fuldmagt til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Dokumentet har ingen virkning eller betydning, så længe du har evnen til at varetage dine økonomiske og/eller personlige interesser.

Arveafkald

Arveafkald

Ønsker du ikke at modtage arv, så kan du give et arveafkald.

Et arveafkald er en erklæring fra en arving om, at denne ikke ønsker at modtage arven. I den forbindelse kan det aftales mellem arveladeren (den der efterlader sig arv) og arvingen, at arvingen giver afkald på sin arv for i stedet at modtage et bestemt beløb.

Arveforskud

Arveforskud

Ønsker du at give en eller flere af dine arvinger forskud på deres arv dvs. at arvingen modtager en del af sin arv før den der arves efter er død (arveladeren), så skal du sørge for at få lavet et arveforskudsdokument. Et arveforskud kan kun gives til ens arvinger. Det betyder, at du for eksempel ikke kan give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn stadig lever medmindre du har indsat dine børnebørn i et testamente og de derfor er arvinger efter dig.

Ophævelse af særeje

Ophævelse af særeje

En del ægtefæller vælger at oprette særeje i deres ægteskab.

Hvis man ikke længere ønsker at have særeje i sit ægteskab, så giver loven mulighed for at man som ægtefæller kan få fælleseje ved at ophæve tidligere ægtepagt om særeje.

Gave og Gældsbrev

Gave og Gældsbrev

Ønsker du at give en stor gave, hvis værdi overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, så skal du være opmærksom på, at det kan være forbundet med en gaveafgift.

Det er derfor en god ide at lave et gavebrev, hvor du har mulighed for at fastsætte gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen.

Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst eller en samejekontrakt er et juridisk dokument mellem to eller flere parter (samlever, familie, ven eller andre) som i sameje ejer fx fast ejendom.

Samejeoverenskomsten tager stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis fx ugifte samlevende går fra hinanden.

Seperation/Skilsmisse

Separation og skilsmisse

En skilsmisse er en svær proces, hvor både det følelsesmæssige og det praktiske er på spil.

Her kan du læse mere om de 3 vigtige aspekter, som man skal have styr på.

Andet

Anden juridisk bistand

1. Klage over en afgørelse fra din kommune, som du ikke er enig i. Eller har du brug for juridisk assistance ifm din sag i kommunen?

2. Mangler du hjælp til at føre en småsag i retten? ( Småsager er retsssager, hvor værdien er mindre end 50.000kr).

3. Køber og sælger rådgivning ifm fast ejendom (og generelt)

Separation/Skilsmisse
Har du spørgsmål vedr. separation eller skilsmisse eller mangler du juridisk hjælp i din sag, så kontakt Familie & Arv på: kontakt@familieogarv.dk eller ring på 42 50 27 28. Vi vender tilbage hurtigst muligt og inden for 24 timer.

Familie & Arv tinglyser gratis for dig, vi udarbejder ovenstående dokumenter indtil du er 100% tilfreds, og vi tager ikke penge for at du gerne vil mødes med en jurist.

*Bemærk, ved oprettelse af ægtepagter betales der tinglysningsafgift på 1660kr til staten. Prisen er ikke inkluderet i prisen.

**Såfremt du vælger, at testamente/børnetestamente skal underskrives for en notar, så koster det 300kr. som betales direkte til notaren. Beløbet er ikke inkluderet i prisen.

Uforpligtende samtale?

Indtast dine kontaktoplysninger, og vi vender tilbage til dig
hurtigst muligt